Odzież ochronna i odzież robocza

Odzież robocza i ochronna są często stosowane w zakładach pracy, przede wszystkim w zakładach produkcyjnych. Kto jednak jest odpowiedzialny za zapewnienie odzieży ochronnej i roboczej? Pracownik czy pracodawca?

Odzież ochronna a odzież robocza

Choć czasem pojęcia odzież ochronna i odzież robocza są stosowane zamiennie, to w rzeczywistości mają one do wykonania dwa odrębne zadania. Odzież ochronna ma na celu ochronę zdrowia i życia pracownika przed szkodliwymi czynnikami w środowisku pracy, natomiast zadaniem odzieży roboczej jest ochrona pracownika przed czynnikami, które nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla jego życia lub zdrowia.

Odzież ochronną stosuje się, żeby uchronić pracownika przed takimi czynnikami jak niska lub wysoka temperatura, duży hałas, gazy, opary, żrące substancje, ogień, woda, elektryczność czy ryzyko mechanicznych uszkodzeń. Musi być ona zgodna z normami BHP. Powinna być również wykonana z wysokiej jakości materiałów. Przykładem odzieży ochronnej są gogle, kask, słuchawki lub buty ochronne. Wyróżnia się m.in. odzież ostrzegawczą (która posiada pasy odblaskowe), odzież chroniącą przed pyłami, czynnikami biologicznymi, promieniowaniem jonizującym i elektromagnetycznym czy porażeniem prądem.

Odzież robocza chroni ubranie pracownika przed zabrudzeniem i zniszczeniem. Może być również stosowana ze względu na wymagania sanitarne, technologiczne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, tak jak ma to miejsce w branży medycznej czy kosmetycznej. Odzież ochronną stanowi fartuch lekarski, ale i dowolny element garderoby od spodni począwszy, a na nakryciu głowy skończywszy. Odzież robocza może być również wykorzystywana przez firmę w celach reprezentacyjnych.

BHP Nawigator – sprawdź dodatkowe informacje o odzieży roboczej i ochronnej.

Czy pracodawca musi zapewnić odzież roboczą?

Osoby na stanowiskach, na których odzież jest narażona na ubrudzenie czy skażenie np. operator maszyny, muszą zostać poinformowane przez pracodawcę czy ten zapewni odzież roboczą czy też nie. Powinien on dostarczyć ową informację już przy rozpoczęciu pracy przez nowego pracownika. Jeżeli pracodawca nie oferuje odzieży roboczej to pracownik ma prawo domagać się zwrotu pieniędzy za ubrudzoną lub zniszczoną odzież roboczą. Niestosowanie odzieży roboczej jest możliwe wtedy gdy dopuszczalne jest stosowanie przez pracowników własnej odzieży lub pracownik wyrazi zgodę na ekwiwalent pieniężny w zamian za używanie własnej odzieży. Nie istnieją uregulowania prawne, które określiłyby jaką konkretnie odzież roboczą ma zapewnić pracownikowi pracodawca. Najczęściej zakłady sami sporządzają tabelę przydziału odzieży roboczej dla konkretnych stanowisk.

Czy odzież ochronna jest obowiązkowa?

Pracodawca jest zobowiązany przez polskie prawo do zapewnienia pracownikowi odzieży ochronnej. Odzież ta musi być dostosowana do warunków pracy na danym stanowisku. Wybór konkretnej odzieży jest zależny od samego pracodawcy, przy czym musi on pamiętać o tym, by ubiór chronił pracownika przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną przez niego pracą. Ponadto warto zwrócić uwagę na to, by ubranie nie ograniczało ruchów pracownika i było stosunkowo wygodne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here