Import usług w UE

Warto mieć świadomość, że właściciele firm z roku na rok dokonują coraz większej liczby transakcji zagranicznych bez względu czy operacje będą dotyczyły sprzedaży czy zakupów. Należy zdawać sobie sprawę, że jedną z najczęściej stosowanych transakcji zagranicznych jest import usług w krajach Unii Europejskiej. Ponadto rozliczenie zakupu importu usług może budzić różnego rodzaju wątpliwości wśród podatników. Na czym dokładnie będzie polegał omawiany import usług w Unii Europejskiej, a także w jaki sposób powinno się go rozliczyć?

Obowiązek podatkowy przy imporcie usług

Warto mieć świadomość, że ustawa o VAT nie będzie określała szczegółowego przypadku powstania obowiązku podatkowego przy imporcie usług. Rekomendowane jest zatem przyjęcie przez przedsiębiorce ogólnej zasady powstania obowiązku podatkowego według art. 19a ust. 1 ustawy o VAT. Określa on bowiem, że dany obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą dokonania dostawy towarów albo wykonania danej usługi.

Import usług w UE

Należy wiedzieć, że rozliczenie podatku w transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia według zasady ogólnej, która została odpowiednio uregulowana w art. 28b ustawy o VAT ma bardzo duży związane z miejscem świadczenia usług.

Import usług w UE a deklaracja VAT

Ponadto zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy o VAT właściwe rozliczenia, a także ujęcie w ewidencji transakcji w walucie obcej będzie możliwe, jeżeli zostanie dokonane przeliczenie na PLN po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego, który poprzedzał dzień powstania obowiązku podatkowego czy daty wystawienia.

Koniecznie należy sobie również uzmysłowić, że faktura za import usług w UE bez względu od tego czy będzie to transakcja wewnątrzwspólnotowego nabycia czy nabycie usług z krajów trzecich, trzeba ją przeliczyć na walutę PLN zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia roboczego, który będzie poprzedzał dzień powstania obowiązku podatkowego.

Podsumowując przy transakcji importu usług w Unii Europejskiej zdecydowanie najbardziej istotne jest określenie miejsca świadczenia usług, a także dokładne przeliczenie wartości operacji na właściwą walutę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here